Huisregels

 • Betreden van het festivalterrein en deelnemen aan de georganiseerde activiteiten zijn geheel op eigen risico.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
 • U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven.
 • Respecteer andere bezoekers/aanwezigen.
 • Op verzoek dient u uw legitimatiebewijs te tonen.
 • Aan personen onder de 18 jaar worden géén alcoholhoudende dranken verkocht. Elke vorm van contact met alcoholhoudende drank zal leiden tot verwijdering van de activiteit en of evenement. Tevens geldt het boetebeleid:  Voor jongeren onder de 16 jaar bedraagt deze € 50,00.        Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar is de boete € 100,00.
 • Het is verboden om op de tafels, stoelen en banken te staan.
 • Het is verboden in de tenten te roken.
 • Meebrengen en/of nuttigen van eigen drank is verboden.
 

Tevens is onderstaande NIET toegestaan en geeft overtreding van één van deze regels de organisatie TERSTOND aanleiding tot verwijdering van het terrein en het doen van aangifte bij de politie:

 • Discrimineren, racistische uitlatingen of (sexuele) intimidatie in woord of gebaar.
 • Agressief of aanstootgevend gedrag vertonen.
 • Drugs in bezit hebben, gebruiken of verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit hebben.
 • Diefstal of vernieling plegen.
 • Geweld gebruiken of met geweld dreigen.
 

Bovenstaande huisregels staan vermeld op borden bij de ingang van het terrein. De organisatie en de security zullen streng controleren op overtreden van die huisregels en handelen als aangegeven.

Festivalterrein

U betreedt het festivalterrein geheel op eigen risico! 

Beveiliging

Wij hebben beveiliging op het festivalterrein. Het is hun taak om te controleren op naleving van de huisregels van het Heerdelijk Festival zoals die op de borden op het festivalterrein zijn weergegeven.

Filmopname & fotografie

U stemt ermee in dat de films en foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.

EHBO & AED

Op het Heerdelijk Festival zijn er ook mensen aanwezig van de EHBO. Dit wordt verzorgd door de EHBO vereniging Heerde. Tijdens het feest is er altijd een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig zodat, mocht het nodig zijn wij direct de benodigde medische hulp kunnen verlenen totdat de professionele hulpverleners ter plekke zijn. Wij vragen u met klem de aanwijzingen van deze hulpverleners strikt en met respect op te volgen.

Rookverbod

Er mag niet in tenten worden gerookt. Wij vragen u begrip daarvoor en u te houden aan deze regels. Zo kunnen wij nog jaren activiteiten voor u organiseren.

NIX18

Het is ten strengste verboden om onder de 18 jaar alcohol te drinken.

 

Elke vorm van contact met alcoholhoudende drank zal leiden tot verwijdering van het feestterrein.   Ook doorgevers aan jongeren zullen uit de feesttent verwijderd worden, dus draag uw steentje bij door uw verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.